Splošni pogoji

Dobrodošli na spletni strani društva Kovanček Humanity, društvo za napredne humanitarne rešitve (v nadaljevanju: ponudnik) www.kovancekhumanity.com.

Osnovni podatki o ponudniku:
Upravljavec: Kovanček Humanity, Društvo za napredne humanitarne rešitve
Naslov: Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: info@kovancek.com
Matična številka: 4118782000
Davčna številka: 81820470
Dejavnost društva: nepridobitna

Društvo deluje znotraj skupine podjetij pod okriljem družbe Kovanček Group d.d. in je bilo ustanovljeno zaradi želje po družbeno odgovornem ravnanju družb v skupini. Osnovna dejavnost društva je usmerjena k izvajanju aktivnosti, katerih temeljni cilj je prispevati k vzpostavitvi prijaznejšega okolja in premagovanju družbene neenakosti. Da bi svoje cilje lažje uresničevali, pa je bistvenega pomena tudi naše delovanje z uporabo spleta in orodij, ki jih splet omogoča in ki so uporabna tudi na področju humanitarnosti, čemur je namenjena tudi naša spletna stran.

V nadaljevanju vam predstavljamo splošne pogoje uporabe spletne strani s pomembnejšimi informacijami o njenem delovanju.

Splošno

Splošni pogoji naše spletne strani (v nadaljevanju: splošni pogoji) predstavljajo zavezujoč in nepreklicen sporazum med vami in ponudnikom spletne strani Društvo Kovanček, zato vam priporočamo, da jih pazljivo preberete.

Splošni pogoji uporabe spletne strani so sestavljeni v skladu z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije. Uporabnik spletne strani z uporabo potrjuje, da vsebino splošnih pogojev razume, je seznanjen z vsebino splošnih pogojev in se z vsebino tudi v celoti strinja. Šteje se, da je uporabnik spletne strani vsak posameznik ali pravna oseba, ki na spletno stran dostopa s pomočjo spletnega brskalnika in spletno stran na kakršenkoli način uporablja (na primer brska po spletni strani, odpira povezave, bere vsebine in podobno). Uporabnik uporablja spletno stran in vse storitve spletne strani na lastno odgovornost. Ponudnik si pridružuje pravico, da te splošne pogoje občasno in brez predhodne najave spremeni, tako da novo različico objavi na spletni strani. Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, če za posamezni del ni izrecno drugače določeno.

Vsebina spletne strani

Predstavitev društva in dejavnosti društva: aktualne donatorske akcije, spletni obrazci, s pomočjo katerih lahko posamezniki ali druga društva in organizacije uporabljajo brezplačno spletno platformo, namenjeno doniranju, objave o aktualnih dogodkih in ostalo.

Namen objav na spletni strani je zlasti seznaniti uporabnika s področjem delovanja društva ter uporabniku, organizacijam in društvom omogočiti enostaven način doniranja sredstev oziroma zainteresiranim gospodarskim subjektom omogočiti enostavno vključevanje v donatorske programe. Vsi podatki na spletni strani so informativne narave ter namenjeni vsem uporabnikom spletne strani.

Ponudnik si bo prizadeval, da bodo informacije točne ter podane brez napak, a ne odgovarja za morebitno netočnost in neaktualnost objavljenih vsebin.

Delovanje spletne strani

Spletna stran in vse storitve na spletni strani so dostopne 24 ur na dan, 365 dni na leto. Ponudnik ne odgovarja za nedosegljivosti spletne strani, za motnje pri dostopu do spletne strani ali za motnje pri uporabi spletne strani, za slabšo kakovost ali katerokoli drugo napako v zvezi s spletno stranjo. Ponudnik prav tako ne odgovarja za škodo, ki bi uporabniku ali katerikoli drugi osebi nastala zaradi obiska spletne strani, ne glede na razlog za nastanek škode, razen v primerih, ko gre škodo pripisati veliki malomarnosti ali naklepnemu ravnanja ponudnika. Ponudnik lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila spletno stran ali njene posamezne komponente (na primer vsebine in obrazce) posodobi, spremeni, izbriše ter začasno ali trajno onemogoči.

Če spletna stran vsebuje povezave na zunanje spletne strani, na teh zunanjih spletnih straneh ne veljajo predmetni splošni pogoji ponudnika. Ponudnik ne odgovarja za zunanje spletne strani in nanje nima vpliva in posledično ne prevzema odgovornosti zaradi uporabe zunanjih spletnih strani (na primer, vendar ne izključno, za dostopnost, vsebino ali napake ipd.).

Osebni podatki

Ponudnik namenja posebno skrb varnosti vaših osebnih podatkov z ustreznimi organizacijskimi ukrepi, postopki dela in naprednimi tehnološkimi rešitvami ter z zunanjimi strokovnjaki, z namenom čim bolj učinkovite zaščite vaših osebnih podatkov. Vsi osebni podatki, pridobljeni z uporabo spletne strani, so obravnavani zaupno in uporabljeni le za namen, zaradi katerega so bili posredovani, ali za namene, s katerimi uporabnik izrecno soglaša. Z osebnimi podatki upravljamo z največjo skrbnostjo, upoštevajoč veljavno zakonodajo in najvišje standarde njihove obravnave.

Vsak uporabnik lahko kadarkoli od ponudnika spletne strani zahteva pregled, dopolnitev, popravo ali izbris svojih osebnih podatkov oziroma prenehanje njihove obdelave. Uporabnik to lahko stori po elektronski pošti info@kovancek.com ali pisno na naslov ponudnika: Društvo Kovanček, Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana.

Za podrobnejšo seznanitev z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov ter pravicami posameznikov na tem področju si na spletni strani preberite našo politiko zasebnosti.

Piškotki

Spletna stran uporablja piškotke, to so majhne besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik namestijo spletna mesta, ko jih obiščete. Njihov namen je učinkovitejše delovanje spletne strani in tudi zagotavljanje informacij lastnikom spletne strani. Četudi piškotki ne vsebujejo ali zbirajo informacij, pa predstavljajo določen poseg v zasebnost uporabnika, zato vas vabimo, da si za podrobnejša pojasnila o piškotkih preberete našo politiko piškotkov.

Avtorske pravice

Vse komponente oziroma elementi na spletni strani, vključno z računalniško kodo, urejeno strukturo in obliko ter pisnim, slikovnim, zvočnim in drugim gradivom, so zaščiteno avtorsko delo in so last ponudnika spletne strani in/ali njegovih partnerjev.
Vse pravice so pridržane. Kopiranje, distribucija ali spreminjanje katerihkoli informacij in gradiv brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani ponudnika storitev ni dovoljeno. Za dovoljenje za uporabo zaščitenega gradiva ponudnika storitev pišite na naslov info@kovancek.com.

Ponudnik storitev bo v primeru kršitev avtorskih pravic in pravic intelektualne lastnine ukrepal proti kršiteljem v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo, morebitne terjatve v zvezi z avtorskimi pravicami pa se rešujejo v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah in z Zakonom o pravdnem postopku.

Reševanje sporov

Društvo Kovanček si bo v primeru morebitnih sporov te prizadevalo rešiti sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev spora ne bo mogoča, je za rešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 


Kovanček Humanity, Društvo za napredne humanitarne rešitve