Splošni pogoji za koriščenje ugodnosti akcije

Družbe Kovanček Group, upravljanje s podjetji, poslovno svetovanje in druge storitve d.d. (Kovanček Group d.d.), Kovanček, zavarovalno zastopanje, d.o.o. (Kovanček d.o.o.), Kovanček prihranki, računovodske storitve, d.o.o. (Kovanček prihranki d.o.o.), vse s sedežem na naslovu Slovenska cesta 55a, 1000 Ljubljana, ki so del Skupine Kovanček ter druge družbe v Skupini Kovanček, svoje nove stranke in udeležence nagradnih iger, ki jih organizirajo družbe v Skupini Kovanček, obveščajo, da za upravičenost novih strank in posameznikov do razpisanih ugodnosti veljajo sledeči splošni pogoji.

Izraz stranka ali nova stranka pomeni fizično osebo, ki z uporabo spletne strani www.kovancek.com sklene veljavno pogodbo za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria.

 

1.) Družba Kovanček d.o.o. bo svojim novim strankam, ki bodo z uporabo spletne strani www.kovancek.com skladno s pogoji in pravili poslovanje družbe ter pravili uporabe te spletne strani sklenile novo veljavno zavarovalno pogodbo za svoje prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje s Triglav, Zdravstveno zavarovalnico, d.d., Koper, Pristaniška ulica 10, 6000 Koper – Capodistria, ponudila ugodnost, ki jo zagotovi družba Kovanček d.o.o., pri čemer lahko stranka izbere eno od spodaj navedenih ugodnosti: 

 

1.a.    družba Kovanček d.o.o. novi stranki na njen bančni račun nakaže denarni znesek v višini 20,00 EUR v roku 30 dni od sklenitve zavarovalne pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali 
1.b.    družba Kovanček d.o.o. novi stranki po pošti na naslov stranke pošlje en bon ugodnosti v vrednosti 20,00 EUR, ki ga nova stranka lahko koristi pri poslovnemu partnerju Skupine Kovanček (aktualen seznam poslovnih partnerjev Skupine Kovanček za bon ugodnosti, ki ga lahko nova stranka izbere, je razviden na spletni strani www.kovancek.com), pri čemer mora stranka bon ugodnosti koristiti skladno s pravili, ki jih določa trgovec oziroma trgovska veriga, ki je bon ali kartico zvestobe izdala ali   
1.c.    stranka ne izbere nobene od zgornjih oblik ugodnosti in želi, da družba Kovanček d.o.o., donira denarni znesek 20,00 EUR v korist Gasilske zveze Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana.    

 

Družba Kovanček d.o.o. si pridržuje pravico, da ugodnosti iz točk 1.1., 1.2. in 1.3. novim strankam ne podelili oziroma zahteva vračilo že podeljene ugodnosti, če bo družba s strani Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d. prejela obvestilo, da zavarovalna pogodba ni veljavno sklenjena iz razlogov, ki so na strani stranke (primeroma, vendar ne izključno: če zavarovalec poskuša prestopiti k Triglav, Zdravstveni zavarovalnici, d.d., čeprav še ni minilo eno leto od sklenitve njegove aktualne zavarovalne pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje; če zavarovalec ne navede pravilnih ali popolnih osebnih podatkov; če ima zavarovalec dolg do zavarovalnice po aktualni pogodbi za dopolnilno zdravstveno zavarovanje itd.).

 

Stranka mora pri sklepanju zavarovalne pogodbe za prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje izpolnjevati pogoje, ki jih za sklenitev te pogodbe določa družba Triglav, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

 

Družba Kovanček d.o.o. lahko stranki odreče pravico do prejema ugodnosti, če ugotovi, da stranka ni upravičena do ugodnosti, če stranka krši te splošne pogoje, če stranka krši splošne pogoje ali pravila uporabe spletne strani www.kovancek.com, če stranka krši splošne pogoje poslovanja družbe ali če družba ugotovi, da je stranka ravnala v škodo družbe oziroma z glavnim namenom oškodovati družbo ali podjetja v Skupini Kovanček.

 

Preden Družba Posamezniku omogoči koriščenje izbrane ugodnosti, mora Posameznik Družbi posredovati svoje pravilne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in fotokopijo davčne številke.

 

2.)  Obveznosti družb Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o. in Kovanček Prihranki d.o.o. za podelitev ugodnosti skladno s temi splošnimi pogoji veljajo do preklica. Pravila, pod katerimi je Posameznik upravičen do zgoraj navedenih ugodnosti, ali pa vrsta oziroma višina ugodnosti, do katere je Posameznik upravičen, lahko družbe Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o. in Kovanček prihranki d.o.o. enostransko spremenijo brez predhodnega obvestila. Preklic ugodnosti, sprememba ugodnosti ali sprememba pravil, pod katerimi je Posameznik upravičen do ugodnosti, bodo objavljeni na spletni strani www.kovancek.com.

 

Družbe Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o. in Kovanček Prihranki d.o.o. ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršnekoli neželene ali nepredvidene posledice, ki bi jih Posameznik ali kdo tretji utegnil utrpeti zaradi koriščenja ugodnosti. Zlasti družbe Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o. in Kovanček prihranki d.o.o. ne odgovarjajo za škodo, ki bi Posamezniku utegnila nastati zaradi okoliščin, na katere družbe ne morejo vplivati (višja sila, ravnanje tretjega, ravnanje drugih udeležencev itd.), ali če nastopijo nepredvidene okoliščine, zaradi katerih morajo družbe brez predhodnega obvestila začasno prekiniti in zaključiti podeljevanje ugodnosti, ali če nastopijo okoliščine, na katere Družbe ne morejo vplivati in zaradi katerih je onemogočen dostop do spletne strani www.kovancek.com ali njenih podstrani.

 

Ta pojasnila so objavljena na spletni strani www.kovancek.com. Za dodatna pojasnila in vprašanja smo vam na voljo na info@kovancek.com. 

Kovanček Group d.d., Kovanček d.o.o. in Kovanček prihranki d.o.o. in ostale družbe v Skupini Kovanček