E-PODPIS za doniranje

E-PODPIS-za-doniranje/E-podpis-za-doniranje_desktop

Napredni E-PODPIS smo kot skupina Kovanček Group razvili ob digitalizaciji našega poslovanja, po premisleku smo se odločili, da delimo naše storitve z društvi po Sloveniji in jim pomagamo pridobivati donacije na bolj moderen in za donatorja udobnejši način.

TEHNIČNO gledano je elektronski podpis tehnologija za zagotovitev pristnosti izvora in celovitosti vsebin. Uporablja se za preverjanje pristnosti oziroma za preverjanje identitete pošiljatelja sporočila ter da je prvotna vsebina sporočila, ki je bila poslana, nespremenjena.

Napredni elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

  • je nedvoumno povezan s podpisnikom,
  • iz njega je podpisnika mogoče identificirati,
  • ustvarjen je s sredstvi, kjer so podpisnice izključno pod nadzorom,
  • povezan je s podatki, kar pomeni, da se zazna vsako naslednje spreminjanje podatkov.

vir: www.symantec.com

UPORABNIŠKO gledano napredni elektronski podpis omogoča poslovanje na način, kot ga kupci danes pravzaprav zahtevajo. Pozitivna oziroma celostna uporabniška izkušnja je ena izmed odločilnih zahtev kupcev in obenem prednost pred konkurenco. Skladno z napredkom tehnologije oziroma digitalno transformacijo so se skozi čas spremenile tudi (nakupne) navade kupcev. Danes ima kupec/potrošnik že toliko znanja, da v posameznih panogah oziroma pri nakupu določenih produktov in storitev ne potrebuje več »klasičnega« prodajalca oziroma ponudnika. Še najmanj pa potrebuje ponudnika storitev, zaradi katerega mora zapustiti udobje svojega naslanjača, se z avtomobilom podati v mestno gnečo in iskati parkirni prostor ter osebno na pošto vrniti podpisno pogodbo npr. dobavitelju električne energije.

UPORABA ELEKTRONSKEGA PODPISA V POSLOVANJU NAŠE SKUPINE

V Kovančku (več o sami družbi in naših dejavnostih si lahko ogledate na www.kovancek.com) se v osnovi ukvarjamo s sklepanjem pogodbenih oziroma naročniških razmerij s končnimi kupci v imenu in za račun naših pogodbenih partnerjev (npr. dopolnilno zdravstveno zavarovanje,...). Kot inovativno razmišljujoče podjetje smo se že dlje časa ukvarjali z izzivom, kako zagotoviti, da ob posredni prodaji ali prodaji na daljavo (splet) kupec ob sprejetju pogojev prodajne pogodbe podpisano pogodbo tudi dejansko pošlje nazaj prodajalcu/dobavitelju.

Rešitev smo našli v digitalni ali spletni prodaji z uporabo elektronskega podpisa kupcev. Razvili smo komunikacijsko spletno platformo, ki nam omogoča:

  • pravnoveljavno (enostavno) sklepanje vseh vrst pogodbenih razmerij – na primer dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj – na daljavo oziroma prek spleta,
  • vzporedno pa še izvedbo enostavnega in transparentnega doniranja posameznikov, društev in ostalih družbenih entitet (razvoj slednjega se je zgodil »nepričakovano«, kot posledica našega podeljevanja ugodnosti kupcem ob menjavah dobavitelja in naše družbenokoristne dejavnosti). 

Celoten proces smo torej digitalizirali, kar pomeni, da lahko kupec izvede nakup storitve (oziroma podpiše kakršnokoli pogodbo) prek spleta od doma - oziroma celo prek mobilnega telefona.

PREDNOSTI UPORABE NAPREDNEGA ELEKTRONSKEGA PODPISA

»Napreden elektronski podpis je skladno s prvim odstavkom 25. člena Uredbe št. 910/2014 veljaven elektronski podpis, ki mu ni mogoče odvzeti pravnega učinka in oporekati dopustnosti kot dokaza v pravnih postopkih le zato, ker je v elektronski obliki ali ker ne izpolnjuje zahtev za kvalificiran elektronski podpis.«
Odvetnik Tine Furlan, na podlagi izjave SI-TRUST in MINISTRSTVA ZA JAVNO UPRAVO